Securitymappe

Kategori:

Dette er omslaget som hindrer at andre kan lese informasjon av sensitiv karakter.
Et spesialtrykk på omslagets frontside gjør at tekst med fontstørrelse under 16 blir umulig å lese.