Buff eller head & neck som det også kalles, er blitt et mer eller mindre helårsprodukt. Og det benyttes av mange. I perioder i løpet av et år er det godt med et plagg  som varmer ekstra godt. Polar buff består av 25% fleece og 75% ordinær buff. Gi noe som varmer til ansatte og forbindelser.

Polar buff fra Abv – et populært profileringsprodukt.