Easyplaster dispenser

Kategori:

Rullen med Easyplasteret plasseres i dispenseren. Dra ut riktig mengde og kutt av med den innebygde kniven.
Monteres på vegg eller annet egnet sted.

RELATERTE PRODUKTER