Arkivklips

Arkivklips gjør det enkelt å overføre dokumenter fra ringperm. Med arkivklipsens bøyelige materiale er det enkelt å lete frem dokumenter og kopiere helt inn til margen.